» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökVerksamhetsutvecklare sociala företag

Sedan mitten av augusti finansierar Samordningsförbundet en verksamhetsutvecklare inriktad på samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF).

I uppdraget ingår att verka för att kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting utvecklar sitt samarbete med lokala ASF. Målet med utvecklingsarbetet är att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställnings-tillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Verksamhetsutvecklaren arbetar i nära samarbete med MIA – Mobilisering Inför Arbete, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Inom ramen för Mia ska möjligheten att köpa arbetsträningsplatser på ASF ska prövas. Verksamhetsutvecklaren  arbetar också nära det ESF-finansierade projektet Kugghjulet som ska bidra till att skapa en stödstruktur för länets ASF.
Läs mer om Kugghjulet: http://www.famna.org/nyheter/kugghjulet-kunskap-utveckling-gemenskap/
                        
                        
                        
                        
                       


  
Kontaktperson
Jelena Despotovic, verksamhetsledare
Tel. 070-886 12 16


 
Jelena Despotovic.                         
_______________________

Länkar
Mer information om socialt företagande.

Tillväxtverket

Sofisam
Sofisam tillhandahåller en webbaserad handbok för samarbete med arbetsintegrerande sociala företag; uppdateras löpande.

Coompanion
Coompanion ger kostnadsfri rådgivning åt personer som vill starta kooperativa företag.

SKOOPI
Sociala arbetskooperativens intresseorganisation.
Uppdaterat 2018-03-14
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum