» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
- Möjliggörarna
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök


Insatser/projekt

Samordningsförbundet finansierar en rad insatser/projekt för att stärka ett samordnat arbete med rehabilitering i Botkyrka, Huddinge och Salem. 

För varje insats finns en särskild styrgrupp. För information om vilka som ingår i en styrgrupp, mejla kontaktpersonen för respektive projekt.
 

Stöd till unga
Lyra
Lyra riktar sig till arbetslösa unga vuxna, 18-29 år, med psykisk ohälsa som behöver stöd på vägen till arbete eller studier.

Möjliggörarna 
Projektet avser uppsökande verksamhet bland unga, 20-24 år, i Huddinge och Salem, inom insatserna Slussen och Ungdomsprojektet i Salem. 
                       
Slussen  
Slussen riktar sig till unga vuxna, 16-24 år, som varken jobbar eller studerar och behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare. 

Ungdomsprojektet i Salem
Projektet ska utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16-24 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatse
           
Supported Empolyment
START 
START ger arbetslivsinriktat stöd till personer med lindrig utvecklingsstörning/autism.
          

Samordnad rehabilitering 
MIA -Mobilisering Inför Arbete är till för personer som står utanför arbetsmarknaden och som behöver stöd och hjälp från flera aktörer att komma tillbaka till arbete/Studier.
MIA
           

Hälsofrämjande aktiviteter
HälsoSam

Metodstöd och strukturpåverkande insatser
IPS-metodstöd
Psykiatriprojektet

Verksamhetsutvecklare Sociala Företag   

Mer information om insatserna finns på respektive sida.
Avslutade insatser
- Adrian (2013-2016)
- Samverkansteam Huddinge
- Samverkansteam Botkyrka
- SamPlan (2014-2016)
- AkSe (2007-2015)
- Paraplyteamet (2009-2014)
- Kugghjulen (2007-2014)
- REKA (2012-2014)
- LISA (2013)                     

Insatser som bedrevs inom  Samordningsförbundet Botkyrka:
- Bobsy
- KBT-insats

- Studie-och arbetscoachning
  för unga
- Gemensamt vägledningssteam 
  för ungdomar 
- Coach inom Rehabrådet

Insatser som bedrevs inom Samordningsförbundet i Huddinge/HUSAM:
- Husamrådet
- Husamrådets coachinsats
- Språnget
- InRe
- Spraka
- Utijobb
- KASAM för Unga Vuxna
- Tillbaka till framtiden

Läs mer om dessa:

Avslutade insatser/projekt 
___________________________

INTERNT

 Information till medarbetare om SUS
SUS är ett nationellt system som skapats för att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan. De uppgifter som läggs in i SUS används även för att återrapportera till departement och regering, vanligtvis två gånger om året.
Läs mer på Susams hemsida

                        
                        
                       
                      


Uppdaterat 2018-03-14
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum