» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök


Insatser/projekt

Samordningsförbundet finansierar en rad insatser/projekt för att stärka ett samordnat arbete med rehabilitering i Botkyrka, Huddinge och Salem. 

För varje insats finns en särskild styrgrupp. För information om vilka som ingår i en styrgrupp, mejla kontaktpersonen för respektive projekt.
 

Stöd till unga
Lyra
Lyra riktar sig till arbetslösa unga vuxna, 18-29 år, med psykisk ohälsa som behöver stöd på vägen till arbete eller studier.
                                                         
Ungdomsprojektet i Salem (UPIS)
Arbetar för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16-24 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
           
Supported Empolyment/Supported Education
START 
START ger arbetslivsinriktat stöd till personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärdvad hjärnskada.

HUVAS 
Projektet vänder sig till personer som vill studera och ger möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden Supported Education.
          

Samordnad rehabilitering 
MIA-projektet
MIA -Mobilisering Inför Arbete är till för personer som står utanför arbetsmarknaden och som behöver stöd och hjälp från flera aktörer att komma tillbaka till arbete/Studier.
           

Hälsofrämjande aktiviteter
HälsoSam
Har gruppverksamhet med anpassade friskvårdsaktiviteter och hälsofrämjande insatser.

Metodstöd och strukturpåverkande insatser
IPS-metodstöd
Verksamhetsutvecklare Sociala Företag   
Insatskatalogen  

Mer information om insatserna finns på respektive sida.
Avslutade insatser
- Möjliggörarna (2017-2018)
- Slussen (2009-2018)

- Adrian (2013-2016)
- Samverkansteam Huddinge
- Samverkansteam Botkyrka
- SamPlan (2014-2016)
- AkSe (2007-2015)
- Paraplyteamet (2009-2014)
- Kugghjulen (2007-2014)
- REKA (2012-2014)
- LISA (2013)                     

                       
Läs mer om dessa:

Avslutade insatser/projekt 
___________________________

                       
                      


Uppdaterat 2018-10-17
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum