» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök


Dokumentbank

I Dokumentbanken finns aktuella övergripande dokument som rör Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, liksom protokoll. Under en övergångsperiod finns också årsredovisningar, verksamhetsplaner och 2012 års protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka och Samordningsförbundet i Huddinge/HUSAM i Dokumentbanken.

Utvärderingar av insatser/projekt finns på respektive projektsida.

Söker du äldre dokument? Mejla Elin Asplund.

Verksamhetsplan
2018
VP och budget 2018.pdf
                       

Verksamhetsuppföljning
 Årsredovisning 2017
Bilaga 1
Bilaga 2


 
Årsredovisning 2016.pdf
Bilaga 1
Bilaga 2

                                   

Ö
vergripande dokument
 Förbundsordning.pdf
 Avsiktsförklaring.pdf
 Rutiner uppföljning och utvärdering.pdf

Styrelseprotokoll 2018
 
28 september.pdf
 
1 juni 2018
 
23 mars 2018.pdf
 
2 februari 2018
  
 Finsamlagen
Det grundläggande styrdokumentet för finansiell samordning (Finsam) är lagen om finansiell samordning.
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
                       
Tidigare verksamhetsplaner kan rekvireras från förbundet.
Mejla Elin Asplund

Äldre styrelseprotokoll 

2017
17 november 2017.pdf
29 september 2017.pdf
12 maj 2017.pdf
31 mars 2017.pdf
20 januari 2017.pdfUppdaterat 2018-10-21
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum