» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökSTART - Stöd till arbete

”START är ett tidigare projekt som sedan januari 2016 implementerats på Jobbcenter Botkyrka. START finansieras av Botkyrka kommun, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem.
START vänder sig till unga vuxna 18-35 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder, som har svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
I samverkan med berörda myndigheter och med individuellt stöd utifrån metoden Supported Employment ska START öka dessa personers möjligheter att finna, få och behålla arbete/studier.

Vilka kan delta i START?
Män och kvinnor, 18-35 år bosatta i Botkyrka, Huddinge eller Salem, som uppfyller något av följande kriterier:
- är inskriven på Arbetsförmedlingen och är kodad för generella inlärningssvårigheter,
och/eller
- har en utredning som styrker minst en av diagnoserna: lindrig utvecklingsstörning, autismspektrum tillstånd eller förvärvad hjärnskada och bedöms kunna klara ett skyddat arbete.
Deltagaren måste själv vilja komma igång med arbete/studier samt ha en tryggad försörjning.

För att komma till START behövs en intresseanmälan i form av en remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Enheten för ekonomiskt bistånd i någon av kommunerna.
Antalet platser i START är begränsat. Remissen hittar du längst ner i högerspalten.”
          
Film från projektet START
Möt deltagare i START-projektet som delar med sig av sina berättelser i en nygjord film.
https://vimeo.com/112830972
     

Läs mer om START
 Broschyr.pdf
 Information om START från Uppdrag psykisk hälsa 


Utvärderingar
 Slutrapport.pdf
 Delrapport 2: Start.pdf
 Delrapport 1: träffbildsanalys.pdf

 Rapport insatser för unga.pdf
           

 
Kontaktperson för START
Lena Gladh
Tf. Enhetschef

Tel. 073-421 86 12

Lena Gladh.

Besöksadress
Jobbcenter Botkyrka
Hans Stahles väg 13 
Tumba


Övriga medarbetare
Elina Juola
Handläggare
010-488 90 54


Hans Ledstedt
Arbetsmarknadssamordnare
Tel: 070-187 08 86


Veronica Svennberg
Arbetsmarknadssamordnare / leg. arbetsterapeut
Tel. 072-247 33 60

                       

Veronica Svennberg.                     

Åsa Haglund
Arbetsmarknadssamordnare
Tel. 070-8842033


Åsa Haglund.
___________________________

INTERNT
                       

Information
till medarbetare
Har du förslag till deltagare? Kontakta processledare Lena Gladh (ovan). Här finns också en remiss (inklusive samtyckesblankett):
 Remiss och samtycke.docx
                       

                       


                       

                                               
                       

                       
                       

                       

                       
                                              
                        
           
Uppdaterat 2018-04-09
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum