» Startsida
» Om förbundet
- Styrelse
- Beredningsgrupp
- Kansli
- Samverkan med andra förbund
- Personuppgiftshantering
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökBeredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett stöd för tjänstemännen inför beslut kring förbundets insatser. En annan uppgift är att identifiera nya samverkansbehov, som sedan kan leda till nya insatser. Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.  

Beredningsgruppen
 
Maria Berglund, Huddinge Kommun
Greta Lund-Jonsson, Botkyrka kommun
Kerstin Berglund, Botkyrka kommun
Karin Nordenmalm, Salems kommun
Mimi Magnusson, Försäkringskassan
Gunilla Benner-Forsberg, Stockholms läns landsting (hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
Roland Säll, Stockholms läns landsting (psykiatri sydväst)
Ann-Marie Illum, Arbetsförmedlingen

 
 Sammanträden 2018
19 januari  
9 mars
18 maj
7 september
9 november     


Uppdaterat 2018-09-05
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum