» Startsida
» Om förbundet
- Styrelse
- Beredningsgrupp
- Kansli
- Samverkan med andra förbund
- Personuppgiftshantering
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök



Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett stöd för tjänstemännen inför beslut kring förbundets insatser. En annan uppgift är att identifiera nya samverkansbehov, som sedan kan leda till nya insatser. Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.  

Beredningsgruppen
 
Maria Berglund, Huddinge Kommun
Greta Lund-Jonsson, Botkyrka kommun
Kerstin Berglund, Botkyrka kommun
Karin Nordenmalm, Salems kommun
Luis Alberto Gomez, Arbetsförmedlingen Huddinge
Mimi Magnusson, Försäkringskassan
Gunilla Benner-Forsberg, Stockholms läns landsting (hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
Roland Säll, Stockholms läns landsting (psykiatri sydväst)
Ann-Marie Illum, Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem

 
 Sammanträden 2016
8 januari  
26 februari
29 april  
2 september
21 oktober
4 november
16 december



     


Uppdaterat 2017-10-12
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum