» Startsida
» Om förbundet
- Styrelse
- Beredningsgrupp
- Kansli
- Samverkan med andra förbund
- Personuppgiftshantering
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökStyrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse med sex ordinarie ledamöter och sex ersättare som utses av respektive medlemsmyndighet.

Ordinarie ledamöter             Utsedd av
Mats Einarsson, ordförande              Botkyrka kommun 
Gunilla Helmerson, 1:e vice ordf.      Stockholms läns landsting
Elisabeth Bovin Exner, 2:e vice ordf. Salems kommun
Fredrik Kristoffersen                        Huddinge kommun           
Rikard Lingström                             Arbetsförmedlingen
Mathias Holmlund                            Försäkringskassan

Ersättare
Stig Bjernerup                                Botkyrka kommun
Patrik Robbertté                              Salems kommun
Shewen Nysmed                             Huddinge kommun
Monica Eriksson                              Arbetsförmedlingen
Robert Aslan                                  Stockholms läns landsting
Susanne Landin                              Försäkringskassan

     

Mats Einarsson, 
ordförandeGunilla Helmerson,
1:e vice ordförande

Sammanträden 2017 
20 januari
31 mars
12 maj
29 september
20 oktober
17 november
8 december                       


 Protokoll
Samtliga protokoll från sammanträdena finns i Dokumentbanken 
                       
Uppdaterat 2017-10-12
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum