» Startsida
» Om förbundet
- Styrelse
- Beredningsgrupp
- Kansli
- Samverkan med andra förbund
- Personuppgiftshantering
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökOm förbundet

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem bildades den 1 januari 2013, efter ett samgående mellan förbunden i Huddinge (bildat 2007) och Botkyrka (bildat 2006) och med Salems kommun som ny samarbetspartner. 

Samordnade insatser
Förbundet ska samordna rehabiliteringsinsatser i syfte att ge personer som behöver få del av insatser från flera olika myndigheter ett bra och effektivt stöd till förbättrad hälsa och ökad självförsörjning.

Verksamheten är ett komplement till ordinarie rehabiliteringsinsatser och bygger på gränsöverskridande samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. En viktig del i detta är att stödja metod- och kunskapsutveckling och en förbättrad samverkanskultur.

Målgruppernas behov i centrum
Målgruppernas behov står i centrum och förbundet ska eftersträva hållbara och långsiktiga lösningar. De insatser som förbundet finansierar ska också vara tillgängliga för invånare i samtliga tre kommuner.

Sammanlagt 6 500 personer i Huddinge, Botkyrka och Salem bedöms vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från myndigheternas sida, vilket motsvarar cirka 5 procent av befolkningen.

Målsättning
Förbundets insatser ska:
• Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering. 
• Bidra till effektivare arbete inom rehabiliteringsområdet. 
• Bidra till samhällsekonomiska vinster. 
• Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
• Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering. 
• Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån individens behov.

 
Förbundsordning.pdf              

Informationsbroschyr
Klicka på bilden!
      
  

 
 Myndigheter
i samverkan 
I Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem samverkar följande myndigheter, som finansierar och styr verksamheten gemensamt:


 Finsam-lagen 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringstjänster
(SFS 2003:1210) finns här:        
Finsam-lagen 

Broschyr om samordnings-förbunden och Finsam
Tillsammans gör vi skillnad.pdf

Samordningsförbund
i samverkan
Förbundet är medlem i Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.


.................................................................
Samordningsförbundets hantering av Personuppgifter
Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.
 Hantering av personuppgifter.pdf
Uppdaterat 2018-11-21
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum