» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökLyra

Lyra riktar sig till unga vuxna mellan 18-29 år som har psykisk ohälsa och komplex problematik. Lyra är en kombination av en öppen verksamhet och ett individuellt förändringsarbete. Vi erbjuder samtal inom studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknad och praktik, professionell coachning, rutiner och struktur samt rådgivande och vägledande samtal. Varje deltagare har en individuell handlingsplan som utvärderas var tredje månad. Denna baseras på vad deltagaren behöver för att ta nästa steg i riktning mot studier, praktik och arbete. Deltagandet sker under maximalt ett år.

Målet är att 50 procent av deltagarna ett år efter insatsen ska vara självförsörjande via arbete eller studier.

Samverkanspartners i insatsen är Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.

Lyra startades av dåvarande Samordningsförbundet i Huddinge vid namn HUSAM. Under 1 november 2009 - 2013 ingick det som ett delprojekt i Grenverket Södertörn, som delfinansierades av Europeiska socialfonden, ESF. Sedan 2013 är det en ordinarie insats i Huddinge, Botkyrka och Salems samordningsförbund.
                                                          
Läs mer om Lyra
 Broschyr om Lyra.pdf
 Information om Lyra från Uppdrag psykisk hälsa    
 Vad tidigare deltagare har sagt om Lyra.pdf

Utvärderingar
 Utvärdering av Grenverket Södertörn - slutrapport.pdf
 Projektberättelse Lyra 2008-2013.pdf  
                        
     
Läs mer om ungdomsfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
                        
Läs mer om behandling med kognitiv beteendeterapi
Landstingets sida Internetpsykiatri 
                        
                        
                        
                        
                       


  
Kontaktperson
för Lyra

Marve Diop, processledare
Tel. 08-535 377 72
   

 
Marve Diop. 
                       
Övriga medarbetare
Elisabeth Ågren, coach
Tel. 08-535 377 52

Eva Swenson, coach

Tel. 08-535 377 73            

Kjell Fürsten, administratör och samtalsledare 
Tel. 08- 535 377 79 
_______________________

INTERNT

Information
till medarbetare
Har du deltagare som kan passa för Lyra, ta kontakt med projektledaren (ovan) eller
någon av övriga medarbetare.

 Ansökan från inremitterande part.pdf
 Samtycke Lyra.pdf
 Ansökningsblankett.pdf
 Handläggarbroschyr.pdf
                                      
Uppdaterat 2018-06-20
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum