» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
- Möjliggörarna
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökSlussen

Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun beslutat att avsluta sin samverkan inom ramen för Slussen under år 2018. Detta betyder att Slussen avslutas i sin nuvarande form den sista mars 2018. På grund av förändringarna kommer Slussen inte längre ta emot nya deltagare. Handläggare kan dock fortfarande kontakta Slussen för att få råd och vägledning kring unga som varken arbetar eller studerar. Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun arbetar nu med att göra en behovsanalys och ansökan om en ny insats baserad på metoden Supported Education.


Slussen riktar sig till unga vuxna i åldern 16-24 år i Huddinge, Botkyrka och Salem som behöver extra stöd på vägen till arbete eller studier. De kan ha en diffus och/eller komplex problematik eller en dokumenterad funktionsnedsättning. Gemensamt för många deltagare är att de har en ofullständig skolgång.

Slussen erbjuder studie- och yrkesvägledning utifrån individuella behov och deltagarna får stöd på vägen till arbete. Praktik kan vara ett av stegen ut i arbetslivet för den som inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Slussen försöker också att arbeta aktivt med företag och näringsliv. 

Deltagarna erbjuds individuella möten varje vecka, gemensamma aktiviteter, studiebesök m.m. Slussen arbetar enligt Supported Employment-metoden, SE, med motiverande samtal och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Ungdomarna deltar oftast mellan 6 och 12 månader. 

I Slussen arbetar personal från Arbetsförmedlingen och kommunens utbildningsförvaltning och samverkan sker också med Försäkringskassan och landstinget.

Under 2015 hade drygt 100 unga vuxna kontakt med Slussen. 86 procent av dem som avslutade sitt deltagande gick vidare till arbete eller studier.
                                   
Läs mer om Slussen
 Faktablad.pdf     
 Broschyr Slussen.pdf  
                                                                             


           
           


 
Kontaktperson
för Slussen

Jonas Fridell, processledare och ungdomshandläggare
Tel. 010-487 51 81 

             
 Jonas Fridell.     
             
Besöksadress
Kommunalvägen 1, Huddinge.
Våning 1

Postadress
Slussen
Box 1164
141 24 Huddinge

   

Övriga medarbetare   
Marie Fors
Studie- och yrkesvägledare
Tel.
08-535 360 83  
 

Marie  Fors.            

Micael Wåhlberg
Supported Employment-handläggare
Tel. 010-487 06 07
                                                                 
Ann-Helén Lernebo
Supported Employment-handläggare
Tel. 010-486 06 75

Åza Lundh
Supported Employment-handläggare
Tel. 010-487 62 34

Arne Höglin
Studie- och yrkesvägledare
08-535 361 03

__________________________________

INTERNT

  Information
till medarbetare
Har du deltagare som kan passa för Slussen, ta kontakt med projektledaren (ovan) eller någon av övriga medarbetare.
Samtycke Slussen.pdf
Samtycke under 18 år Slussen.pdf
                        
                                              
                                 


Uppdaterat 2017-12-15
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum