» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökUngdomsprojektet i Salem

Projektet ska utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 och 29 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de uppnår eller förbättrar möjligheten till självförsörjning genom arbete eller studier.
                     
Det finns två vägar in i projektet. Unga kan komma in antingen via ungdomsstödjarnas uppsökande verksamhet eller genom att någon medverkande myndighet eller aktör lyfter ett ärende i en samordningsgrupp. Deltagandet bygger på frivillighet och är inte tidssatt.

Projektgruppen består av ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.   

Läs mer om Ungdomsprojektet i Salem

 UPIS på Facebook
 Kort film om en deltagare i UPIS

 Faktablad Ungdomsprojektet i Salem.pdf
 Utvärderingsrapport
 Artikel om UPIS i tidningen Södra Sidan                               

                                                                       
           

           
           


  Kontaktperson
för Ungdomsprojektet 
Anders Bogefors, projektledare
Tel. 08-532 599 65

Anders Bogefors.

 Övriga medarbetare
Jenny Lindh
Ungdomsstödjare
Tel. 070-6232975

Anette Dagsdotter
Ungdomsstödjare
Tel. 073-9620872

____________________________

INTERNT

Information
till medarbetare
Har du deltagare som kan passa
för projektet, ta kontakt med
projektledaren (ovan).
 Intresseanmälan.pdf
 Förenklad intresseanmälan.pdf
 Samtycke.pdf
 Samtycke (under 18).pdf
          Uppdaterat 2018-08-30
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum