» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökFrukostmöten

Samordningsförbundet inbjuder medarbetare, chefer, politiker och andra berörda till frukostmöten, både för att informera om vad som är på gång och ge en möjlighet att
knyta kontakter.

Frukostmötena hålls cirka en gång i månaden. Kaffe och smörgås från kl. 07.45. Program kl. 08.15-09.30. Plats för mötet framgår av inbjudan.

Anmäl deltagande till Stefan Theorell, e-post stefan.theorell@huddinge.se

Med anmälan godkänner den anmälde att Samordningsförbundet HBS upprättar en deltagarlista över samtliga deltagare. Listan används i administrativt syfte och som bokföringsunderlag som sparas i 10 år.    

Frukostmöten hösten 2018
           
11 december
Genuskompassen –ett verktyg för att öka kvinnors och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor.
 Inbjudan.pdf
                      
                       
7 november
Våld i Nära Relationer - Representanter från Botkyrkas och Huddinges kommunala mottagningar för individer utsatta för våld i nära relationer berättar om sina uppdrag och stödinsatser.
 Inbjudan frukostseminarium 7 nov.pdf


Dokumentation från tidigare frukostmöten
           
Våld i nära relationer
 Presentation.pdf
 FREDA kortfrågor.pdf


                       
Samverkan mot överskuldsättning
 
Presentation.pdf
Broschyr_vinsten av samverkan.pdf


Arbetsförmedlingen
 Presentation (pdf)

         Uppdaterat 2018-11-19
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum