» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökFrukostmöten

Samordningsförbundet inbjuder medarbetare, chefer, politiker och andra berörda till frukostmöten, både för att informera om vad som är på gång och ge en möjlighet att
knyta kontakter.

Frukostmötena hålls cirka en gång i månaden. Kaffe och smörgås från kl. 07.45. Program kl. 08.15-09.30. Plats för mötet framgår av inbjudan.

Anmäl deltagande till Stefan Theorell, e-post stefan.theorell@huddinge.se

Med anmälan godkänner den anmälde att Samordningsförbundet HBS upprättar en deltagarlista över samtliga deltagare. Listan används i administrativt syfte och som bokföringsunderlag som sparas i 10 år.    

Frukostmöten hösten 2018

 19 september
Samverkan mot överskuldsättning -hur kan olika samhällsaktörer bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att få ordning på sin ekonomi?
 Inbjudan
 Broschyr: Vinsten av samverkan.pdf

 11 Oktober
Projekten MIA och HUVAS
Projekten presenterar sina studie- och arbetsorienterade insatser. Vem kan delta, vilket stöd erbjuds och hur samverkar vi på bästa sätt med varandra?

  7 november
Våld i Nära Relationer - Vad är egentligen våld i nära relationer? Hur vanligt är det, och hur kan man göra om man misstänker att någon utsätts?

 11 december
Genuskompassen –ett verktyg för att öka kvinnors och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor.
Dokumentation från tidigare frukostmöten

Arbetsförmedlingen 4/6
 Presentation (pdf)
         Uppdaterat 2018-09-19
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum