» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökIPS - Metodstöd

Sedan 2016 finansierar samordningsförbundet ett metodstöd för implementering och utveckling av metoden Individual Placement and Support (IPS).

Verksamheten vänder sig till personal hos förbundets medlemsmyndigheter, som önskar praktisk handledning och tillämpning av metoden IPS, stöd i att utveckla ett strukturerat arbete med arbetsgivarkontakter och/eller informera om IPS på myndigheterna och inom hälso- och sjukvården.

I uppdraget ingår även att samordna samverkansmöten där deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, kommunernas socialpsykiatri och brukarrepresentanter ingår.

 
Kontaktperson
för IPS

Eija Ekström, metodstödjare
Tel. 073-311 96 04 
                 
                        
                        

Eija Ekström.
____________________

INTERNT

 Mer om IPS
  
kunskapsguiden.se         

Kontakt med kommunernas IPS-verksamheter
Deltagare som önskar stöd av Botkyrkas eller Huddinges IPS-team kan kontakta de socialpsykiatriska enheterna och IPS-handläggarna i Botkyrka kommun eller Huddinge kommun. Bor du i Salem kan du kontakta Arbete och Försörjning.
           

Uppdaterat 2017-11-20
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum