Nyheter, press

H
är publicerar vi fortlöpande nyheter som rör förbundet.

Läs nyhetsbrevet!
Följ vad som händer i förbundet genom att också läsa nyhetsbrevet, som kommer ut med cirka 4 nummer per år. Målgruppen är i första hand förtroendevalda och handläggare som arbetar med, eller har intresse av, insatserna. Det distribueras gratis via e-post. Vill du prenumerera? Skicka ett mejl till oss!

2018
 Nyhetsbrev 1 2018
 Nyhetsbrev 2 2018

2017
 Nyhetsbrev nr 1 2017
 Nyhetsbrev nr 2 2017
 Nyhetsbrev nr 3 2017
           

Artiklar och inslag i media

"Så ska Salems kommun få unga ut i jobb eller studier" Södra Sidan nov. 2016
 "De får unga på södra sidan att vilja jobba" Södra Sidan april 2017
          
           


Presskontakt 
för förbundet

Elin Asplund, förbundschef, tel. 073-421 85 08.
             
Nyheter från Finsam
Ta del av dessa nyhetsbrev också, för att följa utvecklingen inom finansiell samordning.
Prenumerera här 

 

                       
                      
Uppdaterat 2018-07-05