Psykiatriprojektet Botkyrka Huddinge

Projektet syftar till att utveckla bättre samverkan kring personer som är sjukskrivna pga psykisk ohälsa. Projektet har under 2016 byggt vidare på det utvecklingsarbete som Försäkringskassan och Psykiatri Sydväst påbörjade inom ramen för Tvåpartsfinsam 2015.

I den första delen av projektet togs ett förslag till samverkansmodell fram  som beskrivs i rapporten nedan. Arbete pågår nu med att förbereda ett genomförandeprojekt till stöd för personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Syftet är att fler sjukskrivna ska kunna erbjudas arbetslivsinriktad rehabilitering med målsättning att kunna återinträda på arbetsmarknaden.

 Rapport psykiatriprojektet Huddinge Botkyrka.pdf

 
Kontaktperson 
för Psykiatriprojektet
Projektledartjänsten f.n. vakant. Kontakta förbundschef Elin Asplund

           


Uppdaterat 2017-04-18