Kort om Samordningsförbundet
Samordningsförbundet har i samarbete med Fanzingo producerat några korta informationsfilmer om verksamheten. Dessa kan ses via länkarna nedan.
Om förbundet
Samverkanspartners 
Ungdomsprojektet i Salem
Samverkansteam Huddinge

Myndighetsgemensam insatskatalog
I slutet av januari lanseras en webbaserad myndighetsgemensam insatskatalog där du kan hitta information om både projekt finansierade av Samordningsförbundet och permanent verksamhet som drivs av myndigehterna och deras kompletterande aktörer. 
Den 30 respektive 31 januari har du möjlighet att få veta mer om insatskatalogen genom att besöka våra frukostseminarier.
 Inbjudan

Verksamhetsutvecklare sociala företag på plats
Sedan mitten av augusti finansierar Samordningsförbundet en verksamhetsutvecklare inriktad på samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Läs mer

Kansliet har flyttat till nya lokaler
Samordningsförbundets kansli har flyttat till nya lokaler. Sedan den 1 juni 2017 hittar du oss på Sördalavägen 22 A i Huddinge.

                      
ESF-projektet MIA

Den 1 april 2017 startade det ESF-finansierade projektet MIA sin verksamhet med deltagare. Fem samordningsförbund i länet har gemensamt får 100 mkr för stärkt samverkan och samordnad rehabilitering kring personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet pågår till 2020.
 Pressmeddelande.pdf
Läs mer om projektet här 
      
           
Möjliggörarna söker upp unga hemmasittare
Läs om den nya insatsen Möjliggörarna, med fokus på uppsökande verksamhet, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljat medel till, följ länken här 
             
                       
SamPlan slutrapport
Ta del av slutrapporten om SamPlan! I projektet utvecklades samverkansformer kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst.
 Slutrapport SamPlan.pdf

                        
         
Lyra positivt exempel i rapport
från Nordens Välfärdsråd
I sin rapport "In Focus: Mental health among young people" tar Nordens välfärdsråd upp Lyra som ett lyckat exempel på verkningsfulla insatser i Norden mot psykisk ohälsa bland unga. Rapporten kan laddas ner eller beställas via nedanstående länk. Sektionen om Lyra kan läsas på sid. 52-55.
Länk till rapporten 
           

Finsam en framgångsfaktor
i arbetet med unga

Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa. Det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras.
 Rapport.pdf

 
                                       
          

                               

 

 

 


                             
Senaste nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt nyhetsbrev - mejla förbundet så får du det via e-post.
 Nyhetsbrev nr 3 2017.pdf
                     
Aktuella insatser/projekt
Förbundet finansierar 10 insatser 2017.
Hälsosam 
IPS - Metodstöd
Lyra
MIA - Mobilisering inför arbete 
Möjliggörarna
Psykiatriprojektet
Verksamhetsutvecklare sociala företag
Slussen 
START 
Ungdomsprojektet i Salem


Förbundet samverkar med Europeiska socialfonden, ESF, som t.o.m. 2020 medfinansierar projektet MIA 
Svenska ESF-rådet 

Aktuellt på nationell nivå
Följ vad som händer på Nationella nätverket för samordningsförbunds (NNS) hemsida www.nnsfinsam.se 

           
           
Broschyr om förbundet
Klicka på bilden!

      
         
- Intern information 
  [inloggning krävs]  
                                                           
   


Uppdaterat 2018-01-08